Muskelfokus

Primära musklerna som arbetas är nedre magmusklerna.
Sekundära musklerna är mitten delen av magen och övre magmusklerna.

Genomförande

1. Börja med att ligga på rygg med huvudet och nacken avslappnade på golvet.
2. Placera sedan handflatorna på golvet och lyft både fötterna några centimeter över golvet.
3. Använd sedan dina nedre magmuskler för att lyfta högra knä upp mot bröstkorgen medans du håller vänstra benet stilla och svävande över golvet.
4. Sänk sedan högra knän sakta till startläget och utför samma rörelse med vänstra knä.

Repetitioner

10-12st för nybörjare. Du kan göra fler repetitioner om du känner att du klarar det!

Rörelse

Försök alltid att hålla ena benet stilla när du lyfter upp ena knän.

Anmärkning

Om du känner att övningen är alltför obekväm så rekommenderar jag att du håller dig till vanliga liggande knälyft!


Pin It on Pinterest