Muskelfokus

Primära musklerna som arbetas är övre och nedre magmusklerna. Sekundära muskler som arbetas är rygg och axlar.

Nödvändig utrustning

Nedåtlutande bänk eller justerbar bänk som finns nästan på alla gym.

Genomförande

1. Börja med att ligga plant på golvet.
2. Lyft sedan dig själv med dina tår och underarmar.(Kroppen bör vara så rak som möjligt)
2. Kontrahera och spänn magen och håll denna position
4. Vila och repetera efter 15-20 sekunder!

Repetitioner

Du kan börja med att hålla positionen i 20 sekunder och utför övningen 3 gånger.

Rörelse

Det är ingen speciell rörelse, utan se till att hålla kroppen rak.


Anmärkning

Plankan är en väldigt effektiv övning som stärker många delar av kroppen.

Pin It on Pinterest