Magövning: Crunch på Lutande Bräda (GYM)

Muskelfokus Primära musklerna som arbetas är övre magmusklerna. Sekundära musklerna är mitten delen av magen och nedre magmusklerna. Nödvändig Utrustning En lutande bräda för magträning som finns nästan hos alla gym och även vissa utegym! Genomförande 1. Ligg på rygg...

Pin It on Pinterest