Muskelfokus

Primära musklerna som arbetas är nedre magmusklerna.
Sekundära musklerna är mitten delen av magen och övre magmusklerna.

Genomförande

1. Ligg på rygg med huvudet och nacken avslappnade på golvet.
2. Placera sedan handflatorna på golvet.
3. Lyft sedan både fötterna några centimeter över golvet.
4. Börja sedan övningen genom att utföra korta snabba rörelser med benen och fötterna, du ska alltså lyfta och sänka båda fötterna som en sax.

Repetitioner

15-20st för nybörjare. Du kan göra fler repetitioner om du känner att du klarar det!

Rörelse

Här är det väldigt viktigt att behålla spänningen i magen alltid. Denna övning går ut på att utsätta magen för intensiv spänning genom små och hastiga rörelser med fötterna.

Anmärkning

Denna övning kan verka lite underlig i början men den är väldigt effektiv och har en avsevärd verkan på hela magen.
Jag beklagar även för namnet. 😛


Pin It on Pinterest