Periodisk fastande som livsstil och träningskomplettering växer varje dag, häng på du med.

I denna artikel ska jag prata lite om periodisk fastande, dess fördelar och nackdelar, och hur man kan implementera denna ”vana” i ens egna hälsosamma livsstil.

Precis som allt annat på hemsidan så har själv utsatt mig själv för det mesta som finns här på Vigorös, och periodiskt fastande är inget undantag. Jag har fastat nu periodiskt i över 2 år nu, då mina huvudsakliga anledningar för att ha börjat med mitt fastande var pga av mina magbesvär som jag har haft i flera år.

Jag märkte att magen var otroligt känslig, speciellt på morgonen, och rent intuitivt kändes det som att kroppen hade svårt att bryta ner mat och att min magsmältning var ineffektiv. Detta fick mig att bara experimentera med att hoppa över frukosten, något som jag hade lärt mig var ”dåligt”. Men ju mer jag hoppade över frukosten insåg jag att jag kände mig lättare och magen var nästan helt besvärsfri. Vilket ledde naturligtvis till att jag blev ganska förtjust i detta så kallade ”periodisk fastande” ganska fort.

Hur går man tillväga?

Först och främst handlar det om en sak. Nämligen sluta ät! Du kan sluta äta genom att hoppa över frukosten och lunchen.


Däremot är det viktigt att dricka mycket vatten när man fastar. Det är givetvis om du inte torrfastar.

Det andra är att lära känna sin kropp, och inte utsätta den för alltför extrema tillstånd av hunger, svaghet vilket kan leda till yrsel och mindre effektivitet under dagen etc.

Personlig erfarenhet

Själv började jag med att fasta 16 timmar med en lucka på 8 timmar då jag åt mat, och ju mer kroppen blev van och bekväm med ”fastandet” så ökade jag luckan upp till 20-21 timmar.

Efter ha själv upplevt fördelarna, och de oförnekliga initiala ”nackdelarna” så började jag läsa mer om själva ämnet på nätet, då jag är övertygad att det är alltid bra för ens helhetsförståelse av vilket ämne som helst att kombinera praktiken med teorin.

Om jag endast skulle utgå ifrån mina egna upplevelser och erfarenhet när det gäller fastande, så skulle det givetvis vara bra, men inte lika bra som att utöka ens kunskap och förståelse med det andra entusiastiska individer och forskare har upptäckt.

Om vi ska nu röra oss från mitt personliga perspektiv på detta hälsofenomen, så kan man konstatera att periodisk fastande är en ganska stor trend i fitness världen idag, där den på engelska kallas för ”Intermittent Fasting”.

Här nedan listar jag fem huvudsakliga fördelar med att fasta periodiskt.

Fettförbränning

Den första fördelen och den som är mest relaterat till denna hemsidas allmänna tema är de intrikata fettförbrännings processerna som påbörjas när man fastar regelbundet.

Om man äter alltför ofta så blir din kropp van med att ständigt få energi i form av kolhydrater och proteiner osv. Om du däremot ger din chans att utnyttja den energireserven som redan finns i form av fett, så kommer din kropp naturligt extrahera energi from din fettreserver. Med andra ord så kommer du bränna betydligt mer fett om du låter magen vara tom i flera timmar.

Muskeltillväxt

Det är inte bara fetförbränningen som sätts igång när man fastar, det finns nämligen bevis för att tillväxthormon och testosteron produktionen sätts igång också.

Det kan finnas däremot andra nackdelar med muskeltillväxten när man fastar och tränar, som t.ex. protein syntesen, och brist på energi för att genomföra träningen.

Det handlar helt enkelt om att vänja sig och bygga upp därifrån (om du nu vill kombinera fastande och träningen).

Livslängd

Det har gjorts flera vetenskapliga studier som visar att kaloribegränsning hos ett flertal organismer kan avsevärt förlänga den organismens livslängd. Detta verkar vara ett allmän karaktärsdrag hos djur som utsätts för kaloribegränsningar. Det är svårt att se att människors kroppsliga funktioner inte följer samma lagar som styr dessa andra livsformer.

Men inget kan fastställas som en absolut säkerhet i detta påstående, det är däremot rätt så sannolikt att fastande har en verklig anti-åldrande effekt.

Ihärdighet

Att man blir fysiskt och psykiskt mer ihärdig när man har gjort fastande till en regelbunden vana är oförneklig. Man lär känna sin kropps förmågor och begränsningar på ett sätt som är otroligt värdefullt för ens subjektiva förståelse av sig själv. Det är inte konstigt vara fastandet är en sådan stor del av många religiösa och spirituella traditioner.

Man lär ju känna sig själv på ett väldigt intimt sätt. Från denna förståelse och disciplin kan det födas en stark ihärdighet, en ihärdighet som jag har märkt utvecklats hos mig med.

I kombination med fastande så gör iskalla duschar en till en stark och frisk människa både fysiskt och psykiskt.

Empati och tacksamhet

Ett av de mer värdefulla etiska egenskaper som frodas när man fastar är från det emotionella planet i form av empati. En empati som är ljuv och väldigt medmänsklig då man inser att många människor i dagsläget får leva med hunger i flera dygn utan att kunna tillfredsställa den.

Det uppstår även en tacksamhet för det man har när man väl bryter fastan. Denna aspekt av fastandet kanske inte kan mätas när det gäller objektiva och vetenskapliga observationer, däremot så kan det vara en viktig upplevelse för individen som bestämmer sig för att fasta.

Slutsats

Det var de! Fem oslagbara fördelar med att inkorporera periodisk fastande in i sitt liv och dagsschema.

Jag är medveten om att jag inte har inte gått igenom (i detalj) hur man går tillväga när man fastar periodiskt, det tänkte jag spara till en annan artikel, men fram tills dess kan ni titta på Johannes Källman’s inlägg på Gymlivet som gör ett duktigt jobb på att göra just det!

Pin It on Pinterest